Wednesday, May 21, 2014

Lactobacilli Shirota Strain

Dati ang Yakult Ladies nagtutulak lang ng stroller. Ngayon, naka-bisikleta na. High-tech!

No comments:

Post a Comment