Sunday, May 4, 2014

Padlock"Putang ina mo! Papatayin kita!", sigaw ng mama pag silip nya sa bintana ng bahay nila. Naabutan nya sa aktong may nagnanakaw ng bisikleta nya gamit ang isang heavy duty bolt cutter. Sa Takot, kumaripas ng takbo ang magnanakaw. Naputol ang padlock pero hindi natangay ang bisikleta.

Locksmith ang mamang may-ari ng bisikletang ito. Heavy duty ang kadena at padlock nya. Kahit luma na at mumurahin ang bike, lalaban sya ng patayan sa sinumang magtatangkang magnakaw nito.

No comments:

Post a Comment