Thursday, June 5, 2014

Parking

Karaniwang view sa mga construction sites sa metro manila.
Malalaking building na tinatayo. Sa labas, parking ng bisikleta ng mga trabahador.
Pag natapos na ang condo/opisina, iiwan na nila ang parking na ito para mag bigay-daan sa mga Lexus, BMW, Aston Martin, Chrysler at Porsche.


No comments:

Post a Comment