Wednesday, May 6, 2015

Train vs Bike


Araw-araw, dinadaanan ko ang riles na ito. 
Tuwing dumadaan ako dito at tyempong may tren na paparating,
nate-tempt akong unahan yung tren.
Mabagal ang tren dahil may istasyon na katabi ang tawiran sa riles na ito.
Ilang padyak lang, makakatawid ako.
Parang pelikula. Pero hindi pwede. 
Mas mahalaga ang buhay kaysa sa action scene sa ulo ko.

No comments:

Post a Comment