Tuesday, January 20, 2015

Palamig

Sa Maynila, maraming bisikletang nagdadala ng palamig...

May nagbebenta ng ice cream, ice drop at drumstick.

Meron din nagpapalamig sa sariwang sabaw ng buko.

Pero pag kinulang pa ang palamig, pridyider na ang iangkas mo.

No comments:

Post a Comment